Terug naar blog

Ondersteunen van een jong kind met mogelijke leermoeilijkheden: Hoe doet Alfie het op school?

Inclusief onderwijs
3 min.

Wanneer u naar de vorderingen van uw kind op school vraagt, is het laatste wat u wilt horen dat uw kind 'niet aan de verwachtingen voldoet', 'een paar problemen heeft' of 'misschien wat extra steun nodig heeft'. Als u hen vraagt uit te leggen wat ze precies bedoelen, krijgt u vaak te horen dat de leerdoelen niet worden gehaald, dat er opmerkingen zijn over concentratie en aandacht en dat men zich zorgen maakt over de algemene vorderingen. Veel ouders hebben deelgenomen aan besprekingen tussen leerkrachten en ouders en voelden zich gedemoraliseerd en ontdaan door de trage vorderingen van hun kind bij het verwerven van basisvaardigheden en willen graag weten hoe zij het leerproces kunnen helpen ondersteunen. Dit kan een verbijsterende en frustrerende ervaring zijn, vooral als de school een afwachtende houding aanneemt, die ertoe kan leiden dat bijvoorbeeld Alfie of Maryam nog verder achterop raken bij hun leeftijdgenootjes. Zeker, kinderen ontwikkelen zich in verschillend tempo en in verschillende aspecten van hun leren en gedrag, maar hoe vroeger potentiële problemen worden vastgesteld, hoe kleiner de kans op problemen op langere termijn.

Als ouders kan het moeilijk zijn om precies te begrijpen wat het probleem kan zijn, en hoe de beste weg vooruit te vinden.

Ik heb meer dan 30 jaar internationaal gewerkt en ben gespecialiseerd in leer- en zintuigproblemen. Mijn aandacht is altijd uitgegaan naar de identificatie van zowel de sterke punten als de ontwikkelingsgebieden en vroegtijdige identificatie, gebaseerd op onderzoeksprotocollen, is van essentieel belang om een aantal gerichte strategieën en geschikte interventieprogramma's op gang te brengen.

Vijf belangrijke strategieën

- Geen paniek: Kinderen ontwikkelen zich in heel verschillende tempo's als het gaat om het halen van doelen. Vraag echter om een gesprek met de leerondersteuner van de school (SENCO).

- Wees een actieve, oplettende ouder: Dat betekent dat je bewust nadenkt over het ondernemen van activiteiten met je kind, op basis van je inzicht in zijn sterke kanten en zijn ontwikkelingsgebieden. Probeer niet defensief te zijn over wat de school u heeft verteld en concentreer u op het positieve! Kinderen moeten ervaringen opdoen en ontdekken op een manier die hun zelfvertrouwen en inzicht in hun wereld vergroot.

- Afhankelijk van de leeftijd van Alfie of Maryam, onderzoekt u hoe zij over school en leren denken: Vinden ze school leuk? Welke emoties uiten ze (verbaal of non-verbaal) als ze naar school gaan?

- Vermijd internet-zelfdiagnose! Het is gemakkelijk om overweldigd te raken en om oordelen te vellen die ongepast of ineffectief zijn.

- Raadpleeg deskundigen zoals PAGS Profile, die over een databank van professionals beschikken, alsook over een diepgaand profiel, beoordelings- en doelstellingsprogramma.

Momenteel is het bemoedigend om stappen te zien in de richting van een breder denken over inclusie en neurodiversiteit. Deze manier van kijken naar leerverschillen erkent dat we een verschuiving nodig hebben van stigmatisering van Maryam en Alfie naar begrip voor hun unieke profielen. Deze benadering stelt ouders, scholen en andere professionals in staat effectiever samen te werken aan succes, zelfs als de stappen klein zijn.

Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt. - Confucius

 

Mary Mountstephen is adviseur op het gebied van leermoeilijkheden en werkt internationaal samen met scholen, klinieken, universiteiten en een aantal particuliere cliënten. Zij is voormalig hoofd van een basisschool en heeft leidinggevende functies bekleed in een groot aantal scholen. Ze is de auteur van verschillende boeken en vele artikelen op het gebied van het stimuleren van leren in elk kind.

Huidige projecten zijn onder andere:

Ontwikkeling van een gespecialiseerd tutorbureau voor de ondersteuning van studenten met leermoeilijkheden 

Werken met teams in Italië, Cyprus en Singapore om effectief lesgeven en leren te ontwikkelen

ondersteuning van de ontwikkeling van doeltreffende programma's voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het basisonderwijs, waarin het fundamentele belang van motorische vaardigheden, lichaamsbeweging en actief leren wordt onderkend

e-mail: Contact via mijn website: Mary Mountstephen

Twitter: mary_mountstephen

LinkedIn: Mary Mountstephen

Gepubliceerd op:
22 april 2022

Ontvang regelmatig updates en inzichten van het PAGS-team.

Verwante artikelen