Cookiesbeleid

Download een exemplaar

1. Wie wij zijn

 1. Wij zijn PAGS BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Researchdreef 10, 1070 Anderlecht, België ("PAGS", "wij") en ingeschreven bij deKruispuntbank van Ondernemingen ( KBO) onder ondernemingsnummer 0761.801.376.
 2. Wij van PAGS bieden een psychosociaal analyse-instrument naar keuze aan om tot een efficiënte communicatie, interactie en analyse te komen, zoals beschreven op onze website (https://nl.pagsprofile.com).
 3. Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit Cookiebeleid leggen we uit wat cookies zijn, wat de doeleinden ervan zijn en welke cookies we gebruiken. Meer informatie over uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten kunt u vinden in het PAGS privacybeleid.
 4. Alle begrippen die niet uitdrukkelijk in dit Cookiebeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

2. Wat zijn cookies?

 1. Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die vanaf een website worden verzonden en op uw lokale computer worden opgeslagen. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen; sommige cookies zijn van technische aard (bv. om taalvoorkeuren op te slaan), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website volgen en opslaan om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden).
 2. De Belgische wet op de elektronische communicatie (uitvoering van de Telecommunicatiewet) bevat enkele bepalingen over cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn. Deze richtlijn houdt in dat elke EU-lidstaat een zekere beoordelingsvrijheid heeft met betrekking tot de cookiewetgeving.

3. Wat zijn de doeleinden van cookies?

 1. PAGS wil de gebruiker zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over de cookies die zij gebruikt. Cookies zijn voor ons essentieel om elk bezoek aan de website te optimaliseren. Zo onthouden cookies elke technische keuze die de gebruiker heeft gemaakt (bijv. keuzes met betrekking tot taal, nieuwsbrief, etc.) en helpen ze de gebruiker alle relevante diensten en suggesties aan te bieden. De cookies met hun verschillende doeleinden worden meer in detail beschreven in artikel 4 van dit Cookiebeleid.
 2. Als u onze website wilt bezoeken, is het aanbevolen om cookies toe te staan. Als u dat liever niet wilt, kunt u cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen.

4. Welke cookies gebruikt PAGS?

 1. Om onze website te bezoeken, is het aanbevolen om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies kan PAGS een optimaal gebruik van onze website niet garanderen.
 2. PAGS maakt gebruik van sessie-, voorkeurs-, veiligheids- en tracking cookies. Sessiecookies worden gebruikt om onze Dienst te laten werken. Voorkeurscookies worden gebruikt om uw voorkeuren en diverse instellingen te onthouden. Beveiligingscookies worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en analytische cookies worden gebruikt voor het samenstellen van statistieken over het aantal bezoekers, onze populairste webpagina's, enz.
 3. Lijst van gebruikte cookies:

Google Analytics

Doel van de cookies: Het scannen van de website op cookies en het in kaart brengen van alle aanwezige en werkende tracking op de website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: tracering en profilering op basis van persoonsgegevens, zoals IP-adressen, unieke ID's en Klant-ID's.

Eerste of derde partij cookie: Derde partij cookie.

Bewaartermijn, indien van toepassing: onthoudt de specifieke keuzes van de gebruiker gedurende een jaar en regelt de cookies dienovereenkomstig.

Google Tag Manager

Doel van de cookies: Het vragen van toestemming voor het gebruik van cookies om te kunnen functioneren in overeenstemming met de website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: om alle tags op onze website te controleren zonder manuele configuratie.

Eerste of derde partij cookie: Derde partij cookie.

Bewaartermijn, indien van toepassing: onthoudt de specifieke keuzes van de gebruiker gedurende een jaar en regelt de cookies dienovereenkomstig.

Hotjar

Doel van de cookies: Het analyseren van het gedrag van de gebruiker op de website door middel van een Hotjar-cookie dat wordt ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Het wordt gebruikt om de Hotjar User ID, uniek voor die website, op de browser te bewaren. Deze informatie omvat het apparaat van de gebruiker en de locatie van de gebruiker.

Eerste of derde partij cookie: Derde partij cookie.

Bewaartermijn, indien van toepassing: Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde website wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. De gegevens worden na het bezoek bewaard en herkennen de gebruikers-ID bij een later bezoek.

Hubspot

Doel van de cookies: Tracking om ons context te geven voor het bezoek van onze website voor advertentiedoeleinden.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt: Wanneer iemand op een door HubSpot gevolgde pagina komt, wordt een cookie aan zijn browser toegevoegd om te onthouden welke webpagina's hij heeft bekeken. Gegevens over gebruikersactiviteiten, zoals netwerkmonitoring, klikken, muispositie, scrollen of toetsaanslagen worden verzameld.

Eerste of derde partij cookie: Derde partij cookie.

Bewaarperiode, indien van toepassing: Hoewel deze cookie geen identiteitsinformatie heeft voor anonieme, eerste bezoekers, kan het toch de bekeken pagina's van de bezoeker opslaan.

5. Neem contact met ons op

 1. Als u vragen heeft over ons cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@pagsprofile.com.