Terug naar blog

Autisme en spinnen

Inclusief onderwijs
4 min.

Wist u dat 60% van de gedetineerden in instellingen voor jonge delinquenten in Engeland een spraak-, taal- en communicatiebehoefte heeft (onderzoek voor het ministerie van Justitie, 2016), en dat die meestal niet gediagnosticeerd zijn. En we weten uit ander onderzoek, dat er een aanzienlijke comorbiditeit is met andere diagnoses. De Kaplan studie (2001) stelde vast dat 51,6 % van de kinderen met dyslexie een andere stoornis heeft. Voor ADHD is deze overlap 80%. Bij ontwikkelingsstoornissen is comorbiditeit de regel, niet de uitzondering.

Daarom is het zo belangrijk dat leerkrachten het complexe, stekelige profiel van neurodiverse leerlingen begrijpen en toch ook eenvoudige, duidelijke strategieën toepassen in klaslokalen die iedereen bij het leren betrekken.

De manier om dit probleem aan te pakken is het ontwikkelen van wat "executief functioneren" wordt genoemd. Wij weten dat de hersenen van neurodiverse leerlingen, waaronder leerlingen met taal- en communicatiemoeilijkheden en dyslectische kinderen, informatie niet met dezelfde snelheid verwerken als die van neurotypische leerlingen, en daarom moeten wij oefenen in de ontwikkeling van dit sleutelgebied.  

Dit is Maggie, die voornamelijk op het autistisch spectrum zit, maar ook verwerkingsproblemen heeft. Ze schrijft over spinnen, en werkt methodisch door vrij ingewikkelde teksten heen, maar in een langzamer tempo dan sommige van haar leeftijdsgenoten. Als er een groot blok tekst op de bladzijde staat, lijken de woorden vaak voor haar ogen te 'zwemmen' en te verwarren, en moet ze even wegkijken.  

Voor Maggie betekent dit dat ze taal het best ontwikkelt als ze visueel en kinesthetisch bezig is met activiteiten en taken die haar verwerking van informatie stimuleren. Kortom, als ze spinnen bestudeert, zullen veel spinnenbeelden en spinnenmodellen (misschien zelfs een echte spin!) de verhalende tekstcentra in haar hersenen aan het werk zetten.

We weten dat een individu met autisme, of hij nu spraak heeft of niet, moeite kan hebben met het verwerken en vormen van de taal. Ze kunnen ook moeite hebben met het begrijpen van de betekenis van communicatie (Jordan, 2010) en weinig interesse hebben in interactie met andere mensen. Elke aanpak moet dus stap voor stap gebeuren - hoe kleiner de stappen hoe beter - en met gebruikmaking van een volledig gamma stimuli.

Het onderzoek van Lawson (2013) benadrukt dat motivatie "de sleutel is tot het openen van wegen naar leren" voor personen met ASS. Ze stelt verder dat motiverende activiteiten de gammasynchronie (hersengolfactiviteit) kunnen verhogen, wat de aandachtsspanne verruimt. Kortom, zoek uit wat Maggie leuk vindt!

Uit al dit onderzoek blijkt dus dat we moeten uitgaan van de plaats waar de leerling zich bevindt. Een vast ontwikkelingsmodel, beoordelingskwartielen, gestandaardiseerde markers of nationale benchmarks zullen de leerling alleen maar vertellen dat hij ver achter ligt op zijn medeleerlingen. Een gedetailleerde en grondige beoordeling van wat de leerling eerder heeft geleerd, met inbegrip van gedragingen en voorkeuren, naast het in kaart brengen van zijn ontwikkelingsvooruitgang en gebieden zoals zelfregulering, zal goed passen bij zijn diagnoses en andere indicatoren van verwerkings- en communicatieachterstand (bijvoorbeeld WIATT II, Digit Span test).  

Dit geeft ons ons vertrekpunt, de plaats van waaruit de reis begint. Dit is waar de creatieve genialiteit van de leerkracht en de onderwijsassistent om de hoek komt kijken. Na de ouders en verzorgers zijn zij de mensen die de leerling het beste kennen en die het gebruik van technologie, persoonlijke interesses, passies en hobby's kunnen toepassen in een programma voor motiverend leren. Laten we teruggaan naar Maggie. Zij was een echte leerlinge, in de Engelse klas van de auteur en SEND-bron. Aanvankelijk had ze moeite om zich te redden in een gewone omgeving. Dit meisje, met elementen van OCD en Asperger in haar spikey ASD profiel, was geobsedeerd door spinachtigen. Meer dan dat, ze was een expert. De sleutel tot het verminderen van haar angst en stress gerelateerd gedrag was het inbouwen van spinnen in haar lesprogramma. Je zou verbaasd zijn hoe vaak deze achtpotige wezens in wiskundevergelijkingen voorkomen! Dit was het begin van haar weg naar succes, en de verrukte blik op haar gezicht toen ze een takenblad voorgeschoteld kreeg met overal kruipende spinnen, was een bewijs van de grondigheid van haar profilering en het in kaart brengen, en van de bereidheid van haar leerkrachten om haar leren te personaliseren.  

En dit samengaan van deskundigheid (gebaseerd op gedegen kennis van de lerende) en creativiteit is de hoeksteen van het succes van de lerende.

Gepubliceerd op:
31 mei 2023

Ontvang regelmatig updates en inzichten van het PAGS-team.

Verwante artikelen